Webb

Webb

Jag använder mig huvudsakligen av WordPress, ett system som är relativt enkelt både att bygga en webbplats med, och att sedan uppdatera.

Min arbetsgång är att vi träffas och kommer överens om ett upplägg, jag lämnar ett fast pris som avgörs av antal sidor, tillgång eller ev produktion av bild och text, samt behov av uppdateringar. WordPress är relativt enkelt att uppdatera när det gäller text, och det smidigaste är förstås om du, efter en kort introduktion, kan göra det själv. Annars erbjuder jag naturligtvis också den tjänsten.