Nyhet! STILLA ÄLSKAD – en fotobok om Lund

En fotobok med bilder tagna ur ett perspektiv och i ett ljus få ser. Tidiga morgnar, året runt, i skymning och natt. Vanliga vardagsbilder, med igenkänning för dig som bor i Lund, har bott i Lund, vistats i Lund, passerat, besökt denna gamla stad. Denna stad som ofta omfattas av en stilla kärlek av dem som har en relation till Lund. Jag har formgett boken Stilla älskad som nu finns att ge sig själv eller någon annan i present.

Fotograf Lasse Sandström har tagit alla dessa fantastiska bilder av en stad som både har en atmosfär av medeltid och en känsla av långsam förändring. Den som inte har varit i Lund på många år kommer för det mesta att känna igen sig eller ta sig en funderare - var är nu detta som jag så väl vet?  Finns att köpa på Arkens bokhandel och Gleerups i Lund samt Bokus och AdLibris. Du kan också beställa den här 180 kr + frakt.

Lasses egna ord om boken:
"Fotografierna är ett försök att gestalta gaturummet. Hur enskilda byggnader, gator, träd och stenar samspelar på ett till synes så självklart vis längs flera hundra år gamla kvarter. Det går att finna vilopunkter för ögonen i nästan varje gatuhörn. Att följa ljuset är ett äventyr.

Ljusstrålarna antar nya färger allt efter tidpunkt och det formas av den oregelbundna bebyggelsen, de låga och höga stenhusen tätt intill varandra. Det är särskilt tydligt i gryningen och i skymningen eller efter regn. Under ett flyktigt ögonblick när solen häver sig upp över horisonten - och går från gryning till morgonljusning, dagbräckning, dagning och vidare till dagning och morgonrodnad - skiftar staden kläder flera gånger".